Ministerie van Verkeer
Nummer 03-01-FIS
Februari 2001

 

 

Nieuwe Regeling Draadloze Microfoons
De komende jaren wordt digitale televisie (DVB-T) in Nederland geleidelijk ingevoerd. In internationaal verband zijn afspraken gemaakt over invoering van DVB-T in de omroepbanden van 470 MHz tot 862 MHz. Deze frequentiebanden worden in Nederland o.a. ook gebruikt voor draadloze microfoons en andere draadloze audio-apparatuur. In toenemende mate zal het gebruik van draadloze microfoons storing ondervinden van DVB-T. Om dergelijke problemen te voorkomen is in overleg met de VPAD (Vereniging van Professionele Audio Distributeurs) een nieuwe regeling voor draadloze microfoons opgesteld.

In de nieuwe regeling staat ondermeer dat onder voorwaarden draadloze microfoons en andere laag vermogen draadloze audioverbindingen, worden vrijgesteld van een vergunning. In de DAV-regeling ‘97 vallen draadloze microfoons onder de categorie DA10. De voorwaarden hebben betrekking op de frequentiebanden die voor draadloze microfoons beschikbaar zijn, de wijze waarop deze frequentiebanden mogen worden gebruikt en een aantal technische voorwaarden. In het volgende volgt daarover een nadere uiteenzetting.

 

Wijzigingen van frequentiebanden

De belangrijkste wijzigingen in het gebruik van de frequentiebanden zijn als volgt: 

- De huidige landelijk toepasbare band 630,125 - 636,875 MHz (TV-kanaal 41) wordt in vrijwel de gehele randstad onbruikbaar. Daarvoor in de plaats komt de landelijk toepasbare frequentieband 806 - 814 MHz (TV-kanaal 63) die expliciet wordt vrijgehouden voor draadloze microfoons. In de grensgebieden kan men in dit kanaal storing ondervinden van buitenlandse digitale omroepzenders. Dit laatste geldt ook voor de band 195 - 202 MHz (TV-kanaal 8).

·Een groot gedeelte van de UHF-omroepband van 470 - 862 MHz zal regionaal beschikbaar zijn voor het gebruik van draadloze microfoons.

In het volgende staat een overzicht van de frequentiebanden die voor draadloze microfoons binnen de aangegeven frequentiebanden gebruikt mogen worden en welke storing geaccepteerd zal moeten worden. De gebruiker van een draadloze microfoon mag de ontvangst van Nederlandse analoge en digitale TV-uitzendingen niet verstoren.

 

 

Frequentiebanden TV-kanalen Storing accepteren          
     
195 - 202 MHz Gedeelte TV-kanaal 8 In grensgebied van buitenlandse digitale omroepzenders
470 - 557 MHz TV-kanalen 21 t/m gedeelte 31 Van analoge en digitale TV-uitzendingen
630 - 637 MHz Gedeelte TV-kanaal 41 Van analoge en digitale TV-uitzendingen
638 - 701 MHz TV-kanalen 42 t/m gedeelte 49 Van analoge en digitale TV-uitzendingen
702 - 790 MHz TV-kanalen 50 t/m 60 Van analoge en digitale TV-uitzendingen
806 - 814 MHz TV-kanaal 63 In grensgebied van buitenlandse digitale omroepzenders
814 - 846 MHz TV-kanalen 64 t/m 67 Van analoge en digitale TV-uitzendingen

 

 

Vrije keuze van frequentiebanden
In de nieuwe regeling staat het de gebruiker van een draadloze microfoon vrij om te kiezen welke frequenties hij binnen de toegestane banden op een bepaalde locatie gebruikt. Het DVB-T netwerk wordt de komende jaren uitgerold. In maart/april 2001 komt op de RDR site een tabel waarin de operationele en geplande analoge en digitale TV-zenders in de kanalen 21 t/m 69 staan en welke frequentiebanden/TV-kanalen die gebruiken. Mede op basis van deze gegevens kan de gebruiker van een draadloze microfoon bepalen welke frequentiebanden op een bepaalde locatie bruikbaar zijn. Deze nieuwe mogelijkheid brengt echter wel met zich mee dat sommige gebruikers van draadloze microfoons - o.a. afhankelijk van locatie - hun huidige apparatuur op termijn moeten vervangen of ombouwen.

 

Technische voorwaarden
Aan het gebruik van draadloze microfonen wordt ook een aantal technische voorwaarden gesteld. De modulatie die wordt gebruikt, moet Frequentie Modulatie (FM) zijn of een vergelijkbare modulatie-techniek met een constante draaggolf zoals bijvoorbeeld Gaussian Filtered Minimum Shift Keying (GMSK) of Generalized Tamed Frequency Modulation (GTFM). Verder mag de bandbreedte maximaal 200 kHz (-60 dBc) bedragen, het uitgestraald vermogen maximaal 50 mW ERP en de antenne-hoogte maximaal 10m.

 

Overgangsregeling huidige vergunninghouders
Met ingang van 1 maart 2001 vervalt het vereiste van een vergunning voor draadloze microfoons. Vergunninghouders voor een draadloze microfoon die valt onder de categorie DA10 van de DAV-regeling ’97, blijven hun huidige rechten behouden tot de afloopdatum van hun vergunning. Deze termijn kan niet worden verlengd. Met ingang van 2001 vervalt de jaarlijkse vergoeding voor de uitvoering en toezicht. 

 

Overige toepassingen in de DAV-regeling ’97
Alle overige toepassingen in de DAV-regeling ’97 blijven vergunningplichtig. De invoering van DVB-T zal geen gevolgen hebben voor andere toepassingen met uitzondering van reportageverbindingen in de categorie DA20. De bestaande frequenties voor DA20 blijven regionaal beschikbaar en het aantal beschikbare frequenties zal worden uitgebreid. In het 2e kwartaal van 2001 ontvangen vergunninghouders in de categorie DA20 hierover nog informatie. In die tijd zal ook de herziene DAV-regeling beschikbaar zijn op www.rdr.nl onder publicatie en regeling. Ook kunt u deze aanvragen bij het RDR Call Center (050) 587 74 44.

 

Nadere informatie
De nieuwsbrief en de regeling staan op de Internet site van de RDR www.rdr.nl onder publicaties en nieuwsbrieven. Met ingang van maart/april 2001 kunt u van de nieuwsbrief linken naar de tabel met TV-zenders. Voor het opvragen van schriftelijke informatie kunt u contact opnemen met het Call Center van de RDR (050) 587 74 44.

De regeling voor draadloze microfoons is onderdeel van de Wijziging Regeling aanvraag en toelating vergunningen op volgorde van binnenkomst of bij wijze van voorrang (link). Deze publicatie staat op de RDR Internet site: www.rdr.nl onder publicaties en regelgeving en in de Staatscourant van 5 december 2000 nummer 236. Relevante onderdelen in de publicatie voor draadloze audiomicrofoons zijn: Besluit artikel I B 4. Categorie 10 en Toelichting artikel II, tweede lid.

 

 

 

 

 

Nieuwsflits

Nieuwe producten tijdens de IBC 2017 - ...

IBC Locatie Audio avond 15-09-17 - 19:30 ...

AEM vertegenwoordigt al weer 15 jaar Meyer ...

Pieterskerk Leiden kiest voor Meyer Sound ...

Black Friday Sale 25-11 aanbiedingen en ...

IBC Locatie Audio avond - 9 september ...

Nieuws archief  

Doorzoek nieuwsarchief

Meld u aan voor onze Nieuwsflits