PMSE nieuwsbrief juni 2011

Zoals bekend verliezen wij als PMSE-gebruikers de frequenties tussen 790 en 862 MHz, omdat ze verkocht worden aan de providers van mobiele breedband diensten. Onlangs maakte het Agentschap Telecom bekend welke voorzieningen getroffen worden voor PMSE, om dit verlies te compenseren. U heeft de volledige tekst kunnen lezen in onze vorige nieuwsbrief. Hieronder een reactie.

Wat heeft de PMSE bereikt?
De balans opmakend, meent het bestuur van de PMSE dat we in de gegeven situatie het maximale hebben bereikt.

1. PMSE-gebruik wordt toegestaan in de vrije ruimte van de aaneengesloten tv-kanalen 39, 40 en 41.
2. Draadloze microfoons worden toegestaan in een groot deel van de band tussen 550-630 MHz. Een kleiner deel van deze band is exclusief voor reportageverbindingen. In beide gevallen als secundaire gebruiker.
3. Voor grote evenementen komt een deel van tv-kanaal 38 voor radioastronomie beschikbaar op basis van registratie.
4. De PMSE blijft in gesprek met Agentschap Telecom om een aantal details nader uit te werken. Dat is belangrijk, ook voor de toekomst. Want de ontwikkeling stopt hier niet!


Hoe gaan we verder?
Kan de PMSE nu opgeheven worden? Natuurlijk niet! Het ziet ernaar uit dat de PMSE belangenvereniging de komende jaren hard nodig blijft. Ten eerste moeten nog veel details nader worden uitgewerkt in overleg met Agentschap Telecom. Ten tweede: mobiel breedband stopt hier niet! Internationaal is de lobby voor een Tweede Digitaal Dividend al volop aan de gang. De providers claimen feitelijk de hele UHF-TV band. We moeten daar nu al op reageren en onze belangen blijven verdedigen. En ten derde: een nieuwe technologie die aangeduid wordt als Cognitive Radio komt eraan, ook in Nederland. Deze nieuwe technologie vormt een zeer grote bedreiging voor PMSE-gebruikers. Men moet hierbij denken aan WLAN- achtige producten (eventueel aanwezig in nieuwe mobieltjes) die een privé netwerkje kunnen maken op juist de frequenties die nu worden gebruikt door draadloze microfoons. Deze producten worden aangeduid als White Space Devices of Cognitive Radio Systems. Het blijft dus hard nodig dat de PMSE-sector zich organiseert en zich laat horen, zowel nationaal als internationaal.

De reactie van de PMSE op de voorzieningen die Agentschap Telecom bekendmaakte.

1. Overgangsperiode van 2012 tot eind 2015
De Minister geeft PMSE-gebruikers het recht om hun apparatuur in het gebied tussen 790 en 862 MHz te blijven gebruiken tot eind 2015, mits zij de nieuwe mobiele diensten niet storen. De Minister oordeelt dat dit voldoende mogelijkheden biedt om de bestaande apparatuur aan te passen of af te schrijven. De PMSE-sector wordt niet financieel gecompenseerd, de schade die de sector lijdt door de gedwongen aanpassingen en investeringen, wordt niet vergoed. Hier staan we voor een voldongen feit. Het probleem is de onzekerheid die blijft bestaan. De precieze datum voor de veiling is niet bekend maar we weten wel dat de providers straks de frequenties die zij kopen mogen gaan gebruiken 'vanaf 2013'. PMSE-gebruik is toegestaan 'tot eind 2015', mits dit de telecom niet stoort (maar de kans daarop is nihil). Wat is dat jaar 2015 waard? Zodra een provider zijn zendapparatuur inschakelt, wordt PMSE-gebruik onmogelijk. Maar zet hij zijn apparatuur aan in 2013, of in 2014 of pas in 2015? Eerst in de Randstad, of direct in het hele land? Dit hangt er maar vanaf welke provider welke frequenties koopt. In het meest gunstige scenario blijven sommige frequenties beschikbaar tot eind 2015, het kan ook dat dit hele gebied onbruikbaar wordt voor PMSE in de loop van 2013. We weten het niet. Onzeker is ook of de PMSE-sector hierover geïnformeerd zal worden. Als PMSE menen wij dat deze verantwoordelijkheid bij Agentschap Telecom ligt. Het bovenstaande geldt ook voor kanaal 63 (het meest gebruikte en vrijwel landelijk dekkende kanaal voor PMSE). De frequenties tussen 790 en 862 worden geveild in partjes, de zogenaamde "kavels". Tv-kanaal 63 valt in kavels 4 en 5. Afhankelijk van wie deze kavels koopt, hebben de gebruikers van kanaal 63 pech (als de provider snel handelt en in 2013 begint) of mazzel (als de provider zijn netwerk nog aan het opbouwen is en tijd nodig heeft tot 2015).

2. Het alternatief voor kanaal 63
Als alternatief voor het vrijwel landelijk voor PMSE te gebruiken tv-kanaal 63 (806-814 MHz) en 41 (614-638 MHz) komt beschikbaar voor PMSE: "de ‘vrije’ ruimte in de aaneengesloten kanalen 39, 40 en 41 (614 – 638 MHz). Deze ruimte wordt op vergunningvrije basis beschikbaar gesteld voor PMSE-gebruik."

Over dit alternatief zijn de leden van de PMSE geraadpleegd, het alternatief is tot stand gekomen in overleg tussen Agentschap Telecom en de technische commissie van de PMSE. Let op: het is niet zo dat de volledige 24 MHz beschikbaar komt. Het gaat hier om de vrije ruimte in deze 3 kanalen op basis van medegebruik met de omroep, lees Digitenne. De kanalen waarin Digitenne actief is, verschillen per regio (op dit moment is kanaal 41 nog het meest lege kanaal). Wie tourt, zal zich dus moeten informeren welk kanaal in welke regio beschikbaar is, en zal daar zijn presets op moeten afstellen. Hou er bij het testen op locatie rekening mee dat een zender op kleine afstand van de ontvanger (meestal tot 6 meter) nog kan werken, ook met Digitenne in de buurt, maar een paar meter verderop (als de show draait) niet meer. De PMSE zal er bij Agentschap Telecom op aandringen dat er een app komt voor mobiele telefoons (zo'n app bestaat al in Denemarken), zodat de gebruiker op basis van het intoetsen van de postcode in één oogopslag kan zien welk tv-kanaal vrij is.

3. Frequenties tussen 550 en 630 MHz
In dit gebied komt ruimte beschikbaar voor vergunningvrij gebruik door draadloze microfoons en in een kleiner deel voor reportageverbindingen van de omroepen. In beide gevallen zijn zij secundaire gebruiker. De exacte keuze van de frequenties vindt plaats in overleg tussen Agentschap Telecom en de gebruikers. Het verhaal hierachter is wat gecompliceerd. In de voorzieningen die Agentschap Telecom noemt, is sprake van het gebied tussen 550 en 718 MHz, maar de frequenties van 630 tot 718 waren al beschikbaar voor draadloze microfoons dus concreet verandert daar niets. Het gebied daaronder, tussen 550 en 630 MHz, was voorheen (vanaf 2001) gereserveerd voor reportageverbindingen. Omroepen hebben namelijk een verplichting om reportageverbindingen open te houden bij calamiteiten voor reporters ter plekke. Dit gebied was daarvoor gereserveerd. Maar uit onderzoek van Eric Pierens (DutchView) en Bram Liplijn (Omroep Flevoland), beiden bestuurslid van de PMSE, bleek dat in de praktijk maar een zeer klein deel hiervan in gebruik was. Daar kon iets mee gedaan worden en Agentschap Telecom heeft daarmee ingestemd. Het is enigszins een sigaar uit eigen doos, maar toch: voor draadloze audioverbindingen komt er circa 80 MHz bij.

4. Vrijhouden duplex gap

Het gebied tussen 790 en 862 MHz gaat gebruikt worden voor mobiele breedband diensten. Het gedeelte tussen 821 en 832 MHz wordt vrijgehouden voor PMSE-gebruik. Dit gebiedje van 12 MHz is bedoeld om de uplink (30 MHz) en de downlink (ook 30 MHz) tussen provider en mobieltjes van elkaar te scheiden. Is dit bruikbaar voor PMSE? Daarover zijn de deskundigen het niet eens. Onzeker is hoe vervuilend de nieuwe technologie van de providers zal blijken te zijn. Als dit gebied al te gebruiken is, dan waarschijnlijk maar een klein gedeelte.

5. De guard band 790-791 MHz
Dit gebiedje wordt vrijgehouden als scheiding tussen omroep onder 790 MHz en mobiele telecom boven de 791 MHz, en is in theorie beschikbaar voor PMSE. In de praktijk zal niemand dit willen gebruiken, vanwege de grote kans op storingen.

6. Banddeel 608-614 MHz voor grote evenementen
Dit banddeel is het grootste deel van tv-kanaal 38, gereserveerd voor radioastronomie. De intentie is om dit beschikbaar te maken voor grote evenementen op basis van registratie (met zo min mogelijk administratieve lasten), in overleg met de huidige gebruiker (radioastronomie). Dit is in Nederland het meest schone stukje spectrum dat bestaat, afgezien van een straal van 20 tot 30 km rond Dwingeloo.

Nieuwsflits

Nieuwe producten tijdens de IBC 2017 - ...

IBC Locatie Audio avond 15-09-17 - 19:30 ...

AEM vertegenwoordigt al weer 15 jaar Meyer ...

Pieterskerk Leiden kiest voor Meyer Sound ...

Black Friday Sale 25-11 aanbiedingen en ...

IBC Locatie Audio avond - 9 september ...

Nieuws archief  

Doorzoek nieuwsarchief

Meld u aan voor onze Nieuwsflits