Reparaties bij AEM TD-BV

Authorised Service Center voor o.m. Meyer Sound | SSL | Yamaha Pro Audio | Sound Devices | Wisycom | Dynaudio (pro) | Sennheiser | Shure e.v.a.
fs300 350
Reparatie en onderhoud is bij AEM een onlosmakelijk onderdeel van onze service en diensten. We staan voor iedereen klaar, doen altijd ons uiterste best, houden het zo goedkoop mogelijk, doen het zo snel als het kan, en houden in de gaten als een reparatie het misschien echt niet meer waard is. Voor uw en ons begrip hanteren we het volgende "mission statement":

Wat ?
AEM repareert alle professionele audio apparatuur, en gerelateerde apparatuur. Analoog, digitaal, hoog-frequent en micro-proccesor techniek op component nivo.
AEM repareert niet:
• licht, video, beamers e.d.
• consumenten apparatuur
• muziekinstrumenten en/of –versterkers
AEM repareert alle door haar (direct of via een van haar dealers) geleverde apparatuur. AEM behoud zich het recht voor om niet-door-haar-geleverde-apparatuur niet, of tegen een afwijkend tarief te repareren.

 

Wanneer ?
Zo snel mogelijk, in overleg met de klant, in basis op volgorde van binnenkomst, en onder voorbehoud van beschikbaarheid/levertijd van onderdelen.
 
Hoe ?
Uitgangspunt is terugbrengen naar het prestatienivo van het apparaat ten tijde van aanschaf. Om de kosten te minimaliseren is een heldere en complete klachtomschrijving noodzakelijk. Tenzij de vraag “inclusief algemene controle” o.i.d. omvat richt AEM zich tijdens de reparatie in basis tot de gemelde klacht(en).

 

Prijs, kwaliteit en snelheid
98% van onze werkzaamheden zijn gericht op de professionele gebruiker, waar het meestal "zo snel mogelijk", of sneller, klaar moet zijn, en kwaliteit (betrouwbaarheid) zowieso niet ter discussie staat. Wij vragen u er vriendelijk rekening te houden dat wij uiteraard scherp letten op de kosten, maar tenzij door u excpliciet anders wordt aangegeven is ons handelen gericht is op zo snel mogelijk herstel, niet per se zo goedkoop mogelijk. Indien u op andere wijze van onze diensten gebruik wilt maken verzoeken wij u dit expliciet bij het aanleveren van de apparatuur te vermelden.

 

Vaste Prijsopgaven Vooraf
AEM repareert hoogwaardige en gespecialiseerde professionele audio apparatuur. Gezien de relatief kleine aantallen reparaties van één soort/type apparaat, en het vaak relatief grote aandeel van arbeidskosten v.s. de kosten van te vervangen materialen, is het niet mogelijk om vooraf een (bindende) prijsopgave te doen. AEM behoud zich het recht voor aangeboden reparaties onder vermelding van “Prijsopgave Vooraf” zonder nader overleg in behandeling te nemen als “Reparatie met Maximale Reparatiekosten”
Maximale Reparatiekosten
Indien gewenst kan vooraf een maximaal budget worden aangegeven voor de reparatie, met een minimum van 100/120* Euro excl. bijkomende kosten als verzending, BTW etc)
AEM behoud zich het recht voor om zonder overleg ten hoogste 20% van af te wijken indien een succesvolle reparatie bij het overschrijden van het budget wel in zicht is.
Indien het budget is bereikt worden de werkzaamheden afgebroken, waarna contact wordt opgenomen met de opdrachtgever. In sommige gevallen is het dan mogelijk een indicatieve prijsopgave te doen voor eventuele verdere reparatie. Indien de opdrachtgever kiest niet verder te repareren is hij onverkort het genoemde tarief verschuldigd, waarna de apparatuur in de dan zijnde staat ter beschikking is.

Omschrijving Minimum Tarief 100 Euro
• 1 uur netto reparatiearbeid,
• klein materiaal,
• eenmalig terugkoppeling naar opdrachtgever
• Handling & adminstratie kosten
• *Toeslag 20 Euro indien Hoog-Frequent of Digitaal

 

 

Extra voordelen indien bij AEM aangeschaft apparatuur

“Eigen” klanten van AEM genieten op vele vlakken directe of indirecte praktische en/of kostenbesparende voordelen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden het niet, of slechts deels, in rekening brengen van
• (klein) materiaal en arbeidsuren
• eventuele vervangende huurapparatuur
• beroep op noodtelefoon / noodservice (24u/7dgn)
• Doorberekende reparatie / verzendkosten (indien terug naar de fabriek)

Daarnaast worden reparaties met een hogere prioriteit behandeld.
Standaard analoog Euro 74,50 per uur ex BTW
ReparatiePlus (HF, digitaal etc) Euro 95,- per uur ex BTW.

Bovenstaande is bedoeld als algemene richtlijn. in de praktijk behoud AEM zich het recht voor om van bovenstaande af te wijken, eenmalig of structureel te wijzigen, kosten geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden, langere "garantie-" of zgn. "grace-perioden" toe te kennen etc. Uiteraard zullen wij, uitzonderlijke omstandigheden daargelaten, opgegeven "maximale reparatiekosten" niet overschrijden.