Rondleiding User Guide

1: Main Screen

De grafiek toont van l.n.r. de gemeten frequenties en hun amplitude (signaalsterkte). Je ziet je eigen zenders en  stoorzenders zoals DVB-T. Markers (zie 5) helpen je bekende signalen te "taggen" en zo nog sneller het spectrum "te lezen"

Disclaimer: RF|Scout is in ontwikkeling. AEM behoudt zich het recht voor op ieder moment besproken features of ander aspecten aan RF|Scout  te wijzigen, te laten vervallen, uit te stellen, af te splitsen, te verbeteren of uit te breiden :-) Aan deze pagina of andere uitingen rond RF|Scout kunnen geen rechten worden ontleend.